Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince,

 • Gelir ve giderlerinin ilgili defterlere kaydedilmesi, raporlanması ve ilgililere sunulması.
 • Bilanço, Kar-Zarar tablosu ve diğer tabloların hazırlanması.
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde çeşitli incelemeler ve denetimler yapılması.

 • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi.

 • SGK ile ilgili işe giriş/ işten çıkış/ aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgelerin hazırlanması ve elektronik ortamda onaylanması.

 • Maaş bordrolarının hazırlanarak işverene sunulması.

 • Banka mutabakatlarının yapılması.

 • Muhasebe, vergi, SGK ve iş mevzuatı konuları hakkında danışmanlık yapılması.

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması/ mevcut sistemlerin geliştirilmesi.

 • Sermaye artırımı, KDV iadesi gibi çeşitli özel amaçlı tespit raporları yazılması.

 • İlgili konularda yazılı görüş bildirilmesi, rapor düzenlenmesi.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi